نقش گسترش نشاط و امید با توسعه و رشد

به نام منبع و سرچشمه عظیم شادی و توانگری

 

چگونه می توان یک جامعه ی  شکوهمند و شکوفا را ساخت؟

{ نقش برجسته امید و نشاط در پویایی و شاخص های اجتماعی}

 

 

 

اندیشه های تحقق و رسیدن رویای آرمان شهری و به اصطلاحی مدینه ی فاضله یکی از آرزو های دیرینه بشر از اعصار گذشته تا کنون می باشد . ولی وجود یک سری اتفاقات و حوادث جهانی می رود که رسیدن به چنین رویای دلنشین و باشکوه را به امری محال تبدیل سازد . 

امروز پارادایم جهانی شدن یا جهانی سازی می رود تا چتر جنبه ی تهدید آمیز اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی  پیچیده ی خود را  را برای ملت ها ، کشورها و فرهنگ های مختلف را رقم بزند . در فرایند این دگرگونی های پیچیده ی اجتماعی ملت یا کشور می تواند قدرت مقابله و گذر از تهدید ها را داشته باشد که از بنیادهای قوی و مستحکم اجتماعی برخوردارباشد. ملتی در این شرایط مخاطره آمیز جهانی به صورت سربلند بیرون می آید که توانایی و قدرت تیدیل تهدید ها را به فرصت های باشکوه  در یک دکترین نوآور سیاست راهبردی انگیزه بخش فراهم سازد. 

امروزه هر کشوری می کوشد تا از طریق ایجاد و بستر سازی های انگیزه بخش موتور تحرک آینده اقتصاد ، سیاست ، امنیت فرهنگ دنیا را در دست بگیرد . تا جایی که ادبیات مربوط به شور، نشاط وامید اجتماعی با یک خیزش حیرت آور از یک پیده ی نرم ِ وفلسفی نظری و توصیفی در حال تبدیل شدن به یک شبه ابزار، فن وعلم و ابزار کاربردی و راهبردی به عنوان یک سند توسعه و پویایی استراتژِیک آینده نگری گنجانده شده است .چنانچه  " توشیو دوکو" بنیانگذار ژاپن نوین می گوید : " ما نه منبع طبیعی داریم و نه هیچ قدرت نظامی ، ما فقط یک منبع در اختیار داریم ، ظرفیت ابداع مغزهایمان ؛ این منبع پایان ناپذیر است باید آنرا بسط داد ، تربیت کرد، تمرین داد و مجهز ساخت . این قدرت دفاعی خواه ناخواه در آینده ای نزدیک گران بهاترین و خلاق ترین ثروت مشترک همه بشریت خواهد بود " ( ساخت ژاپن ، مدیریت و موفقیت ص 8)

اگرچه تمایل به ادبیات نشاط ، امید و روحیه اجتماعی علمی نوپا و جوان درکشورما محسوب می شود ولی این ادبیات باعث دغدغه و افسون آینده پژوهان ، متولیان ، تصمیم گیران سیاست گذار در حوزه های مختلف را به خود فراهم کرده است . در حال حاضر برخی از کشور های مختلف پیشرفته صنعتی در جهت نوآوری در عرصه های مختلف وبنیاد های ساختاری و استراتژیک کشورخویش ، بر مطالعه و تحقیقات خود در جهت  دانش افزایی و قدرتمند کردن اجتماع و کشور خویش در حوزه ی فراهم سازی نشاط و امید آفرینی اجتماعی  سرمایه گذاری های عجیب وحتی محرمانه انجام داده اند..

" ژاپنی ها از دهه ی 1960 به این سو ، شبکه ی عظیمی از کانون های تفکر ( اندیشگاه ها ) را به رهبری نیرا ( -  ( NIRAبزرگ ترین اندیشگاه کشور – به راه انداختند تا آینده ی متمایز ژاپن را بر مبنای ارزش های بومی مهندسی کنند" . ( الفبای آینده پژوهی – عقیل ملکی فر- پ )  

به دلیل اهمیت این موضوع است که امروزه افزایش نشاط و سرزندگی و امید آفرینی فردی و اجتماعی مفهومی بیش از یک احساس شادی و رضایت و خوشبینی سطحی و معمولی دارد زیرا که تأثیرات برجسته و شگفت آور روحیه ی نشاط و امید آفرینی در ابعاد احیا گری و تحول سازی به شکل یک ابزار دگرگونی کارامد اجتماعی  مورد توجه قرار گرفته است .

هنگامی که احساس نشاط و امید در انسان تبلور یابد  او به موجودی کارامد ، سرشاز از انرژی ، نوآوری جسارت و نبوغ ، ابتکار تبدیل می شود. 

نوک پیکان راهبردی امید ، سرزندگی و پویایی روانی به سوی ، مثبت گرایی و رفتاری انسانی ، اخلاق  پسندیه نشانه می رود. اگر شرایط پیش آید و سری به کانون های تربیت و اصلاح و زندان ها بزنیم متوجه افرادی می شویم که از روحیه های منفی گر و ناامید و سست عنصر در آن مکان ها قرار گرفته اند.

کارآمدی افراد و یک جامعه به زیر ساخته های فکری فردی و اجتماعی یک جامعه پیوند می خورد . بی تردید خلق و احیای  یک جامعه ی مترقی و و توسعه یافته  در پرورش و تقویت روحیه های امید آفرین و سرزنده ، جسورانه و هدفمند می چربد .

آنچه رویای توسعه ی یک ملت و سرزمین را به واقعیت تبدیل می سازد ، ایجاد بستر ها و تقویت آموزشکده های و گسترش خدمات مربوط به عملیات نشاط افزایی و امید آفرینی است.

 

راهکارها

 

بر خلاف آنچه که دشمنان دین و رسالت های الهی سعی می نمایند که وجود مذاهب و ادیان الهی را تهدیدی برای توسعه و کامیابی و پویایی زندگی شکل دهند واز سویی تلاش می کنند که فلسفه ادیان را سبب ایجاد غم و اندوه و عقب ماندگی و سستی جلوه دهند ، بلعکس بهرمندی از نشاط و شادزیستن جزءرسالت های بزرگ انبیا و رسولان الهی است . این بزرگان الهی خوب می دانند که نقش شادی نمی تواند به عنوان یک نردبان در اعتلای روح بشر کم اهمیت قلمداد شود . تا جایی که قرآن کریم برخی عوامل شادی و سرزندگی را جزءخصوصیات پرهزگاران و مؤمنان می شمارد و آن را به عنوان یک نعمت و رحمت خداوند برای رحمت دیدگان و بندگان مؤمن خویش قلمداد می کند.

اجتماع همواره نیاز به روح خلاقیت و نوآوری دارد تا از جریان پویای باز نماند . نواوری و خلاقیت تنها در جریان علم و تکنولوژی محدود نمی شود . بلکه یک جریان پر اهمت دیگر خلاقیت و نواوری در سطح ادبیات و فرهنگ توجه به روح و روان و علوم  انسانی مربوط است . انسان همواره نیازمند امید و سرزندگی  در عرصه های مختلف زندگی است تا احساس کمال گرایی در او پایدار و زنده باشد. ایجاد نشاط اجتماعی و نواوری در عرصه های مختلف زندگی ، نشان دهنده ی وجود یک نظام حکومتی پویا ، قدرتمند و مردمی است .

سرمایه گذاری بر پویایی انسان ها زمانی اثر بخش خواهد بود که انسان ها  از یک سامانه روحی ورانی مثبت و قوی برخوردار باشند.

هر جامعه ای جهت برون رفت از معضلا ت اجتماعی نیازدارد که از فشار های روحی روانی و ناهنجار اجتماعی خویش بکاهد . زیرا برنامه ریزی برای توسعه و ترقی و پویایی هر جامعه ای بدون در نظر گرفتن پویایی روح و روان انسان های آن جامعه با شکست و بن بست رو به رو می گردد. به همین دلیل ضرورت دارد تا با تربیت و پرورش انسان های مثبت گرا ، خودباور ، سرزنده و قوی بتوانیم به افق های یک آینده برجسته و پیشرفته دست یابیم زیرا که مردم چنین جامعه ی ایده آلی هیچگاهدست به فساد ، تخریب ، ناهنجاری و بی نظمی نمی زنند.

نچه مسلم است همه ی سازمان ها ، ادارت ، ارگان ها و متولیان و سیاست گذاران امر تعلیم و تربیت و فرهنگ باید همت گمارند تا در جهت ایجاد نشاط اجتماعی جامعه بهترین برنامه ها و سرمایه گذاری ها را در رئوس واولویت های خویش قرار دهند. زیرا تنیدگی ها عصر ماشینی عرصه ی یک  فضای فرح بخش و نشاط آوررا برای مردم تنگ نموده است . به همین دلیل یکی از اصلی ترین نیازهای جوامع امروزی به خصوص شهروندان کلان شهرها بیش از هر چیزی به آرامش ، نشاط و سرزندگی است . اما یک مضوع مهم در این جا وجود دارد و آن موضوع این است که چه عواملی می تواند در بستر سازی و فراهم آوردن نشاط اجتماعی نقش داشته باشد .

1-    تشویق و انگیزش و حمایت از هنرمندان و افراد عرصه فرهنگ در ورود به عرصه

2-    حمایت از نویسندگان و رسانه ها و عرضه گنندگان محصولات فرهنگی در خصوص نشاط افزایی

3-    ایجاد نماد های الهام  و دل انگیزه در سطح شهر

4-    گسترش و اختصاص مکان ها و جایگاه گذران اوقات فراغت

5-    ایجاد گلخانه ها و فضای سبز نوآور

6-    گسترش اماکن ورزشی و تفریحی رایگان برای جوانان و بزرگ سالان

7-    آذین بندی و چراغانی کردن سطح شهر

8-    برگزاری سمینارها و همایش های مختلف شادکامی و نشاط افزایی

9-    دعوت از صاحب نظران و سخنرانی در خصوص شادکامی از طریق صدا و سیما

10-                      همکاری و تولید ات محصولات فرهنگی و اجتماعی

11-                      نصب بیلبردها و بنرهای روح انگیز و پیاهای امید بخش در سطح شهر

12-                      برگزاری مسابقات مختلف در سطح شهر و پارک ها

13-                      پخش برنامه های مختلف نشاط آور از صدا و سیما

14-                      دعوت از فعالین فرهنگی و اجتماعی در کارگروه های تخصصی جهت ارائه پیشنهادات مختلف   

  

 

 

 

ابراهیم   علی عزیزی

 

 

/ 0 نظر / 55 بازدید