قدرت به اوح رسیدن

قدرت به اوج رسیدن

قوی شو اگر راحت جهان طلبی      که در نظام طبیعت ضعیف پامالست

(ناشناس )

 

هرگز احساس ضعیف بودن و ناکارامدی را  به خودتان راه ندهید، شما یک سرو گردن بالاتراز نیرومندترین موجودات این عالم هستید و قدرت دست یابی به اوج را دارید .

با رسیدن به احساس شایستگی است که حق خود می دانید که از وجود انسانی خویش بهترین بهره برداری را کنید و از شرایط پست و ابتدایی به بالاترین درجات ممکن دست یابید .

باید باورهای محدودیت ساز گذشته را فراموش کنید  و به توانمندی های خودتان و داشتن استحقاق شادی و ثروت و موفقیت اعتماد کنید . آن وقت است که می بینید دنیای سخاوتمند ،  چگونه در خدمت زندگی شما و در کنارتان خواهد بود .

 

/ 0 نظر / 26 بازدید