روز افتخار

روز افتخار

مداومت موضوعی در ارتباط با استعداد نیست ، موضوعی در ارتباط با زمان نیست ، بلکه موضوعی در ارتباط با تمام کردن است . استعداد امیدی برای انجام دادن کار به دست می دهد ، اما مدوامت آن را تضمین می کند. وینس لومباردی ، مربی مشهور ورزش می گوید : تفاوت میان انسان های موفق با بقیه نبود توانمندی  نیست، نبود دانش نیست ، بلکه نبود عزم و ارده راسخ است .

یا راهی پیدا می کنیم یا آن را ایجاد می نماییم . ( هانیبال)

(قسمت های از کتاب استعداد هرگز کافی نیست ، اثر مکسول )

مداومت و پشتکار یک سرمایه بسیار باارزش است . مداومت و پشتکار باعث شکوفایی سایر توانمندی های درونی و بیرونی می شود . از وجود پشتکار ، تجربه های عالی به دست می آید ، از تلاش های بی وقفه ، استعدادها شکوفا می شوند، از سختکوشی ، فرصت های بزرگ خلق می شوند.

روز افتخار بزرگ به زندگیتان، زمانی است که به خودتان و اهدافتان ایمان داشته باشید و برای در نوردیدن رؤیاها و آرزوهای باشکوه تان تلاش و عزمی راسخ نشان می دهید . این دستاوردی برجسته و شکوهمند است که همه ی بزرگان به داشتن آن افتخار می کنند. 

/ 1 نظر / 25 بازدید
رضا

من یه ادم بی اراده ام ولب مطلالبت از همین الان که خوندم احساس می کنم تغییر کردم از امروز پیش به سوی موفقیت... راستی وبلگم ریخته به هم . دیگه دیگه ادامه بده اگه ماهی حداقل یکی رو اگاه کنی خیلی کار بزرگی کردی من یکی اعتراف کردم