ایمان

پیام امروز

ایمان

اگر ایمانی وجود نداشته باشد، انسان ها

دست به هیچ اقدام با شکوهی نمی زند و

برای تغییر و تحول زندگی خود تلاشی

نمی کنند. این نیروی حیات بخش ایمان

است که زیر ساخت های دست یابی به

هر موفقیت و درخششی را فراهم می

سازد . نامداران بزرگ تاریخ ، همگی

انسان هایی در همین جامعه ی بشری

بوده اند که با قدرت ایمان خویش توانسته

اند برای هزاران سال، زندگی سایر

همنوعان خویش را تحت تأثیر زندگی

خود قرار دهند .

/ 0 نظر / 22 بازدید