دانایی و نادانی

فرد دانا و فرد نادان

فرد نادانی که برای زندگیش نقشه ای دارد،

از فرد دانایی  که برای زندگیش هیچ نقشه

ای ندارد ، داناتر است.

/ 0 نظر / 77 بازدید