راز باور

راز فوق العاده مهم باورها

در زندگی، آنچه را که باور داری به دست

می آوری !

 بدان، به همان چیزی میرسی که باور داری!

/ 1 نظر / 46 بازدید
علمنا

نخستین خبرگزاری علمی ایران آغاز به کار کرد. در علمنا منتظرتان هستیم. elmna.ir