مسئولیت

* حتی کسی که از مادرش فلج به دنیا می آید، اگر قهرمان نشود خودش مسئول و مقصر است. ( ژان پل سارتر)

* برای کشتی که مقصدش معلوم نیست، باد موافقی نمی وزد ( سنکا)

* دور اندیشی سرمایه است ( امام علی ع)

/ 1 نظر / 25 بازدید
مهسا

خیلی خیلی زیبا بود