ویژگی افراد خلاق و کار آفرین و سختکوش

 آن که به استقبال آینده می رود بیناترین است ، و آنکه به آینده پشت می کند ، سرانجام سرگردان می ماند . حضرت علی (ع)

 عنوان مقاله :

 همت بلند

دانش کارامدی و توسعه

{نیروی برداشتن گام ها و تصمیمات  بزرگ }

 به قدم کوش تا به کام رسی

مرد وامانده کاروان رس نیست

ابن یمین فریومدی

کلید واژه ها: -  اثربخشی تلاش ، ویژگی افراد سختکوش ، خلاق ، نوآور و موفق - تحقق توسعه کارآفرینی

مقدمه

 « وبرای آدمی جز آنچه به سعی خود انجام داده نخواهد بود . و البته انسان پاداش سعی و عمل خود را به زودی خواهد گرفت »

{سوره النجم آیه 39و40 }

آن نیرویی که با دیوار توسعه وعقب ماندگی در عرصه های اقتصادی فاصله می اندازد ، استفاده کردن یا نکردن از نیروی سخت کوشی وتلاش مضاعف است .

{ به سختی دهد مرد آزاده تن      که پایان تن پروری بندگیست }

(ملک الشعرا بهار )

امروزه در عرصه جهانی افراد سختکوش و پر تلاش  به عنوان افراد خلاق و و مبتکر و اثر گذار از کار آفرینان و عوامل تحرک موتور اقتصادی  در سطوح مختلف صنعتی می باشند که از بعضی آن ها به عنوان قهرمانان ملی یاد می شود. زیراحیات پایداری توسعه ی اقتصادی هر جامعه ای به وضعیت توانمندی نیروی انسانی خودباور و پرتلاش تک تک افراد آن جامعه وابسته است . یک جامعه ی موفق واقعی ، تلفیقی از افراد وشخصیت قوی و کارامد و پرتلاش است .

از آنجایی که جوهره هر خلاقیت و پیشرفتی در انسان مربوط به تلاش و کوشش است باید با تحریک اذهان و انگیزه بخش در بخش مختلف اقتصادی و صنعتی افراد را در بکارگیری از نیروی تلاش ، پشتکار و همت بلند تشویق نمود تا روز به روز شاهد شکوفایی بسترهای مختلف اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در جامعه باشیم . در سال 1980 اعلان شد که دهه طلایی کارآفرینی آغاز شده است و بسیاری از کشورها نیز به اهمیت کار آفرینی به عنوان موتور توسعه پی برده اند .

اهمیت دیگر این قضیه از آن جا ناشی می شود که انسان های موفق در تعامل خلاق با محیط پیرامون خود هستند و موجب می شوند تا از حداقل امکانات و و ظرفیت ها ی تولیدی و اقتصادی حداکثر بهره برداری را در جهت رشد و پیشرفت دریافت نمایند.

انسان پرتلاش و موفق همان طور که روح و روان خود را سامان می دهد، به همان نحو محیط کاری خود را به خصوص شرایط شغلی خود را دگرگون می سازد. ادیسون شخصیتی است که توانست توسط سعی و تلاش و پشتکار مضاعف خویش سر منشأ خدمات ارزنده و برجسته نه تنها به اقتصاد اجتماع خویش بلکه به کل جهان باشد . این مرد بزرگ تمامی اختراعات و خلاقیت های علمی و کاری خود را مدیون یک درصد الهام ونودونه درصد تلاش و پشتکار می دانست .

{ همت بلند دار که مردان روزگار       از همت بلند به جایی رسیده اند }

(ناشناس )418

طرح و بیان مسأله

 امروزه در عرصه جهانی استفاده از گنجینه های علم ، معرفت ، آگاهی و تجارب افراد پُرتلاش ، خلاق نوآور ، مبتکر ، کارآفرین ، جسور و موفق به عنوان هسته ها و کانون های بنیادی تحول ساز ،منشأ تحولات بزرگی در زمینه های توسعه اقتصادی، تولید ثروت و سرمایه های بزرگ انسانی و اجتماعی محسوب می شوند .

به واقع با شناخت، کشف، شناسایی و بکارگیری از تجارب این افراد پرتلاش که به عنوان کارآفرینان تأثیر گذار یاد می گردد می توان تآثیرات رویداد ها و حوادث و سیاست گذاری ها آینده اقتصادی و شغلی افراد دیگر را با یک استراتژی و سناریوی نو و خلاق به سوی یک چشم اندازه باشکوه واقعگرایانه که مبتنی بر توانمندی های بلقوه ی درونی و امکانات حال حاضر است ، ترسیم و جهت داد . قابل توجه این است که ظرفیت ها و ابزارهای پیشرفت و توسعه در کانون و هسته ی عظیم اقتصادی ، اجتماعی و انسانی در وجود همین مردم بومی سرزمین عزیزمان ایران  به وفور یافت می شود .

از آنجایی که وجود تجارب ارزند ه ی افراد کارامد  و کارآفرین به عنوان  یک منبع و پتانسیل و سرمایه ی بلقوه به صورت دست نخورده باقی مانده است می توان از تجارب ارزنده این افراد مانند گنجینه های نهفته ، به عنوان یک منبع مهم الهام بخش برای به جریان انداختن موتور توسعه و گسترش زیر ساخت های اقتصادی ایران عزیزمان استفاده کلان و علمی نمود .

بر همین اساس در باید  از تمامی دستاوردها و تجارب و توفیقات زندگی این افراد موفق استفاده کرد .

ویژگی ها

اولین دیدگاه این است که این منبع اطلاعاتی دقیق  و یک مرجع کاربردی و علمی ، اقتصادی و ابزاری مناسب و شیوه ای خاص هماهنگ با فرهنگ و ادب و بافت بومی ایرانی ، اسلامی برای ارتباط با سایر صاحبان مشاغل تولید و خدماتی  در جهت کشف و پاسخ دادن به این سؤال قرار گیرد که چه ویژگی هایی در انسان های موفق کارآفرین نهفته است که آن ها با وجود بهرمندی از خدمات و منابع مختلف یکسان و مساوی با سایرین، در زیر یک چتر وضعیت جغرافیایی ، اقتصادی ، اجتماعی و حقوقی مشترک یکسان ، در زمینه ی موفقیت شغلی و رسیدن به موقعیت های برجسته اقتصادی از دیگران سبقت می گیرند و موقعیت خود را با دیگران متفاوت می سازند ؟

دومین دیدگاه بسیار حائز اهمیت این است که باید آگاه بود که موفقیت در یک زمینه ، توفیق در زمینه های دیگر را به دنبال خود می آورد . زمانی که فرد واجد توانایی روانی  انگیزه کوشش و تلاش می گردد به نوعی این شخص این رفتار مثبت خود را در سایر زمینه ها بلاخص ، حوزه کاری خویش به جامعه بسط می دهد و می تواند به الگویی برای  ترویج فرهنگ  تلاش و خلاقیت و ابتکار و نشاط شغلی تبدیل گردد . 

مطالعه سرگذشت انسانهای موفق می تواند به سایر انسان ها به عنوان یک الگوی راه گشا  درس های بزرگی از موفقیت بیاموزد و به انسان ها نشان دهد که علت درخشش بعضی از ملل یا افراد در چیست .  به این ترتیب هر کوششی برای دست یابی به این گنجینه و سرمایه های عظیم تجارب و ویژگی های انسانی صورت گیرد ؛ طرحی گرانقدر و ارزشمند شناخته خواهد شد . بنا بر اهمیت این موضوع از همین رهگذر است که دانش رفتار شناسی ، در میان دانش ها و سایر حوزه های  دیگر روانشناسی ، بیش از همه مورد استقبال و تحلیل بیشتر دانشمندان و صاحب نظران علوم روانشناسی واقع گردیده است ، تا جایی که توجه به این امر در حال تبدیل شدن به یک شبه ابزار تکنولوژیک  و فنی برای توسعه های اقتصادی ، اجتماعی در میان بعضی از کشورهای مترقی محسوب می شود. زیرا به دنبال سعی و تلاش و پشتکارمستمر افراد است که سایر خصوصیات و ویژگی ها بلقو ه ی انسان ها بلفعل می شود و سایرمهارت های لازم  اجتماعی ، اقتصادی به اوج شکوفایی خود می رسند . تحقیقات به عمل آمده اهمیت این موضوع را دوچندان می کند . این پژوهش ها نشان می دهند که به راستی انسان ها  با توانمندی های ویژه ای پا در این جهان می گذارند . انسان ها قابلیت دست یابی به هر هدفی را دارند . برای انسان ها هیچ محدودیتی وجود ندارد . اگر افراد مسامحه کاری و بی تفاوتی را کنار بزنند درهای جدیدی برایشان باز خواهد شد. هرکس دست به  تلاش و کوشش  می زند به سوی ایجاد یک زندگی همراه با  تجربه های با ارزش قدم می گذارد ولی کسی که از تلاش و کوشش خود را کنار کشد به زودی به یک فرد سست عنصر و شکست خورد در جامعه تبدیل خواهد شد .آنچنان که حضرت علی (ع) می فرمایند :

 {سستی و سهل انگاری در کارها ، ریشه هر نوع فلاکت و بدبختی است}

 شکوفه های سخن ص 315

سومین دیدگاه که از ترکیب موارد حائز اهمیت دیگرشکل می گیردو اهمیت این موضوع را دوچندان می کند به صورت خلاصه بدین شرح می باشد :

- جریان سازی الگوی رشد و پیشرفت بر اساس معیاری های ایرانی ،اسلامی

- ترویج وفرهنگ سازی شیوه های موفقیت با وجود پتانسیل های دینی و فرهنگی و اجتماعی بومی استان و ایرانی اسلامی

-  ایجاد و تشویق احساس امید ، تلاش ، خود باوری و مثبت گرایی در جامعه

- دسترسی آسان و کم هزینه به موضوعات مختلف موفقیت اقتصادی

- ایجاد پیوند های روحی و روانی توسعه هماهنگ با موازین فرهنگی ، دینی و بومی استان و ایرانی اسلامی

 

 

/ 1 نظر / 254 بازدید