این پیام تحول امروز تواست . هر روز یک پیام 

برنامه ریزی

نداشتن برنامه برای آینده یعنی برنامه ریزی برای شکست و محکوم شدن به یکنواختی و عدم شور هیجان زندگی .

سعی کن از هم اکنون و همین جا و با همین شرایط شروع کن تا روح موفقیت خود را به حرکت اندازی و جریان تازه ای را وارد زندگی خودت سازی . 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید