تلاش و رشد در زندگی

تلاش در زندگی

تلاش  انسانها در زندگی به دو دسته تقسیم می شود .

ا- تلاش مخرب و ویرانگر

2- تلاش مثبت و سامان دهنده

دسته اول، تلاش هایی است که بی هدف و مخرب هستند. به عبارتی بعضی از انسان ها در جهت شکست و تخریب زندگی خود تلاش می کنند.(تلاش مخرب و ویرانگر)

دسته ی دوم، تلاش هایی هستند که برای پویایی زندگی دارای هدف و برنامه های مثبت و ارزنده ای هستتند . به عبارتی انسان برای برخورداری از یک زندگی با افتخار ، این نوع تلاش را انتخاب می کند.(تلاش مثبت و رشد دهنده)

باید سعی کنید که برای پویایی زندگی تان دست به تلاش مثبت بزنید و تصمیمات و کارهایی را انتخاب کنید که فکر می کنید به رشد  زندگی شما بیفزاید.

/ 1 نظر / 28 بازدید