چیزی نسیت که توسط شما امکان پذیر نشود .

هدفی نیست که توسط شما محقق نشود .

دست یابی به هر خواسته ای در توانایی شما است .

اگر مغز و ذهن خود را برای رسیدن به رویاهایتان مانند یک ماهیچه جسمی برای رسیدن به هدف مطلوبتان پرورش و تربیت کنید ، مغز شما تمامی انرژی و توان خود را برای محقق کردن خواسته های شما قوی می سازد . چون این نیازی است که دستور آن را به مغز خود داده اید .

مغز شما باپیچیدگی های حیرت آوری که دارد این استعداد برجسته را دارد که شما را به هر هدفی برساند .

/ 0 نظر / 19 بازدید