انسان های خود ساخته

ویژگی انسان های خودساخته

بر اساس مطالعات صورت گرفته و دستاورد های جدید حوزه روانشناسی، ریشه بسیاری از ناکامی ها و شکست ها در وجود خود انسان ها نهفته است . به عبارتی هر فردی به میزان زیادی در ایجاد شرایط شکست یا پیروزی خود حق انتخاب و دخالت را دارد. ولی یک تفاوت مهم در اینجا وجود دارد و آن این است که انسان های خود ساخته مانند سایر افراد دیگر با شکست و ناکامی زیادی رو به رو می شوند ، ولی میزان تلاش و سخت کوشی آنها بیش از هر مانعی است . به عبارتی آن ها سرسخت تر از هر سختی و ناکامی هستند .

فراموش نکنید که به همان میزان موفق هستید که

خودتان را باور دارید و توانمند می بینید .

انسان های خود ساخته کامیابی و در خشش خود را  از کسی یا چیزی به ارث نمی برند ، بلکه آن ها آفریننده شرایط خود هستند.

افرادی که به واسطه موقعیت های مناسب و یا امکانات ایده آل به جاه و مقامی می رسند این قبیل افراد در عرصه های مختلف به هیچ مقام و موقعیت بزرگی نایل نمی شوند چون دستاورد آن ها موروثی است ولی بلعکس ، افراد خود ساخته بدون هیچ ارثی از کسی یا چیزی به درجات عالی اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، علمی و غیره دست مس یابند . می توانید در میان افراد بزرگ جهان نام آورانی را ببینید که همگی به واسطه خودساختگی به چنین مقام و جایگاه عظیمی دست می یابند.

/ 2 نظر / 216 بازدید
علیرضا

سلام مطلبت عالیه با اجازتون برداشتم

باقری

سلام به این مطلبتان معتقدم چرا که "انسان های بزرگ از دل شرایط سخت بیرون می آیند"