کتابهای چاپ شده و فروش آنها

آثار چاپ شده از ابراهیم  علی عزیزی ، فروش و سفارش . اجرای سمینار  

١- چگونه می توان یک فیل را خورد ؟ قیمت 30000 ریال

چگونه می توان یک فیل را خورد ؟

 ٢- فکر زیبا : قیمت ٣٠٠٠تومان

فکر زیبا

 ٣- ثروتی به نام هدف : قیمت ٣٠٠٠ تومان

ثروتی به نام هدف

 

 ۴-موفق ها چگونه فکر می کنند و چطور به نوآوری و شکوفایی می رسند ؟ قیمت ٣٧٠٠تومان

موفق ها چگونه فکر می کنند ؟

/ 0 نظر / 55 بازدید