نگرش های مثبت یا منفی

پیام تحول امروز شما

اتفاقات خوب یا بد برای همه ی افراد به صورت یکسان شکل می گیرد ، اما این نگرش افراد است که از این رویدادها قضاوت های شوم یا مثبت می سازد . مرز میان موفقیت و عدم موفقیت را همین طرز تلقی متفاوت و مشخص می کند . پس برای اینکه انسانی موفق باشید سعی کنید همیشه نسبت به رخدادهای زندگی انسانی خوشبین باشید . هر چند برای بعضی ها این امر مشکل است ولی این نگرش بهترین عمل برای کنترل هر بحران محسوب می شود . زیرا از لحاظ عملی هم این نگرش خوشبینی نسبت به امور اثبات شده است .

/ 1 نظر / 20 بازدید
صوفیا

سلام اقای طلوی من از نوشته و افکار زیبای شما که برای ما سعی کردین با مختصر متنی توضیح دهید به نوبه خود تشکر میکنم